Informacje dla klienta

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami poniżej przedstawiamy Informację dotyczącą Pośrednika kredytu hipotecznego.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, jako Pośrednik kredytu hipotecznego udostępniamy poniżej informacje ogólne dotyczące umowy o kredyt hipoteczny poszczególnych kredytodawców, z którymi współpracujemy:

  • BANK POLSKA KASA OPIEKI – SPÓŁKA AKCYJNA
  • POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
  • ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA
  • NEOBANK

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim poniżej przedstawiamy Informację dotyczącą Pośrednika kredytu konsumenckiego.