Oświadczenie

  1. Administratorem danych osobowych jest Finanz-Dom Krzysztof Białaszewicz – siedziba w  Białymstoku ul. Biebrzańska 39, NIP 966-000-40-84, REGON 050399635.
  2. Dane są przetwarzane w celu przedstawiania oferty produktów finansowych Finanz Dom
  3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  5. Na każdym etapie przetwarzania danych osobowych osobie, której te dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  6. Odznaczają określone pole  Wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną” oraz podanie adresu e-mail, zgoda na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz.1204 ze zm.), Powyższą zgodę możesz w każdej chwili odwołać wysyłając wiadomość na adres e mail: zapytania@finanz-dom.pl
  7. Odznaczają określone pole Wyrażam zgodą na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów do marketingu bezpośredniego” zgoda, o której mowa w art. 172 ust. 1 ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800), Powyższą zgodę możesz w każdej chwili odwołać wysyłając wiadomość na adres e mail: zapytania@finanz-dom.pl