Regulamin Strony Internetowej finanz-dom.pl

I  Postanowienia ogólne

1.Finanz-Dom.pl  jest stroną internetową , której właścicielem jest firma Finanz-Dom Krzysztof Białasiewicz, z siedzibą Białystok ul. Biebrzańska 39, NIP 9660004084. Powyższa strona internetowa zawiera informacje na temat, ofert i usług świadczonych przez firmę Finanz-Dom Krzysztof Białasiewicz w zakresie pośrednictwa finansowego oraz skonsolidowanego komunikacji marketingowej.

2.Osoby korzystające z serwisu „Finanz-Dom”  przyjmują do wiadomości i akceptują warunki niniejszego Regulaminu.

3.Wejście na niniejszą Witrynę oznacza zgodę na przestrzeganie warunków korzystania. Jeśli nie zgadzają się Państwo z Warunkami, nie wolno korzystać z niniejszej Witryny i należy natychmiast ją opuścić.

4.Finanz-Dom zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia, przerwania dowolnej  właściwości strony Finanz-Dom.

5.Korzystanie przez użytkownika ze strony internetowej podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjętych norm i zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę interesów ich samych oraz interesów osób trzecich.

6.W przypadku otrzymania uzasadnionych informacji, iż w serwisie Finanz-Dom znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich Finanz -Dom podejmie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem i zasadami współżycia społecznego.

7.Wszelkie informacje zamieszczane  przez Finanz-Dom nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego, ubezpieczeniowego oraz nie stanowią wykładni prawa. Przed podjęcie jakichkolwiek decyzji lub czynności mających wpływ na twoją sytuację finansową lub działalność gospodarczą proszę skontaktować się z profesjonalnym doradcą osobiście. Przedstawiane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 k.c. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93).

8.Finanz-Dom nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej Finanz-Dom ani za ich wykorzystanie przez osoby trzecie, strona ta posiada wyłącznie charakter informacyjny.

9.Zawarte w serwisie Finanz – Dom treści i inne materiały korzystają na ogólnych zasadach  z ochrony przewidzianej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.

II Polityka Prywatności

1.Poniższa Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony prywatności Państwa danych. Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z serwisu internetowego Finanz-Dom.

2.Administratorem Państwa danych osobowych jest Finanz-Dom z siedzibą w Białymstoku ul. Biebrzańska 39, NIP 9660004084. Regon 050399635

3.Finanz-Dom zbiera dane osób, które pozostawiły swoje dane podczas, wypełnienie formularza kontaktowego znajdujący się na stronie internetowej, lub brały udział w ankiecie lub spotkały się bezpośrednio z Doradcą Finanz-Dom.

4.W zależności zakresu oferowanych usług przez Finanz-Dom oraz formy kontaktu z Finanz-Dom mogą być Państwo poproszeni o podanie mniejszego lub większego zakresu informacji niezbędnych w procesie obsługi przede wszystkim, imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, kodu pocztowego, nazwy firmy.

5.Podane przez Państwa dane w formularzu kontaktowym wykorzystywane są w celu związanym świadczeniem naszych usług pośrednictwa finansowego.

6.Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem przez Finanz-Dom działalności w zakresie usług pośrednictwa finansowego oraz w celu marketingu usług Finanz-Dom, Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

7.Użytkownik w każdym czasie ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora danych. Aby skorzystać z tego prawa należy wysłać określone żądanie na e mail – adres zapytania@finanz-dom.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska. Podstawa art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135)

8.Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych droga elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26 sierpnia 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r, Nr 144, poz.1204 ze zm.), informujemy Państwa, że zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.

9.W związku ze świadczeniem przez Finanz-Dom usług drogą elektroniczną, Użytkownik, wyraża zgodę, poprzez zaznaczenie pola „wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych” oraz podanie adresu e-mail, zgoda na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz.1204 ze zm.), może być w każdej chwili odwołana. W tym celu niezbędne jest powiadomienia Finanz-Dom przez przesłanie wiadomości na adres: zapytania@finanz-dom.pl

10.W związku ze świadczeniem przez Finanz-Dom usług poprzez używanie telekomunikacyjnych końcowych i automatycznych systemów do marketingu bezpośredniego Użytkownik wyraża zgodę, poprzez zaznaczenie pola „wyrażam zgodę „zgoda, o której mowa w art. 172 ust. 1 ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800), Powyższą zgodę możesz w każdej chwili odwołać wysyłając wiadomość na adres e mail: zapytania@finanz-dom.pl

11.Lista podmiotów współpracujących dostępna jest na stronie serwisu www.Finanz-Dom.pl

12. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Finanz-Dom na zapytania@finanz-dom.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia, jednak w sytuacji, gdy sprawa będzie wymagała przeprowadzenia szerszego postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni.

13.Po rozpatrzeniu reklamacji zostanie wysyła użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku postępowania reklamacyjnego..

14.Finanz-Dom zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia Państwa danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.